Inge Stoffer – Dramatherapeut

Mijn naam is Inge Stoffer en naast mijn werk voor EvenZicht heb ik een eigen praktijk.

Jouw lichaam vertelt je precies hoe het met je gaat, het lichaam liegt niet. Wil je de (onderliggende) boodschap verstaan? Klachten ontstaan wanneer de signalen afgegeven door het lichaam genegeerd worden. Het uit de weg gaan van weerstand en emoties is heel menselijk, maar wanneer er een disbalans tussen hoofd en lijf optreedt kan dit tot psychische en/of fysieke klachten leiden. Het negeren van weerstand betekent uit het contact gaan met jezelf. Het onderzoeken waar weerstand vandaan komt en dit te durven doorvoelen brengt je (weer) in contact met jezelf. Weerstand kan bijvoorbeeld ontstaan door confrontatie, overtuigingen en het negeren van emoties welke liever niet gevoeld willen worden. Door in contact te zijn met je lijf kunnen grenzen beter herkend worden en geaccepteerd en leer je om te gaan met weerstand en onderdrukte gevoelens. Op deze manier leer je jezelf begeleiden wanneer het moeilijk is.

Dramatherapie heeft als kwaliteit dat het het onuitspreekbare speelbaar kan maken. Deze ervaringsgerichte therapievorm richt zich op emoties, ervaringen, gedragingen welke verkend worden. Hiermee wordt door middel van spel mee geëxperimenteerd waardoor nieuwe gedragingen, patronen, gevoelens worden geëxploreerd. Zo wordt er met nieuw gedrag geoefend en eigen gemaakt.

Binnen de dramatherapie die ik aanbied gebruik ik ook diverse yoga- en mindfulness technieken om te leren ontspannen en te leren zijn met wat er is op dit moment. Op die manier kom je uit de ‘fight or flight’ modus en kan het immuunsysteem tot rust komen waardoor het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd. De adem is een belangrijk middel wat je kan begeleiden naar het tot rust brengen van het algehele systeem, en het loslaten van spanningen, emoties en weerstand.

Deze ervaringsgerichte en lichaamsgerichte therapievormen zijn o.a. geschikt voor mensen met:

– Chronische en langdurige stress

– Angstklachten

– Paniek klachten

– Psychosomatische klachten

Ik werk op een intuïtieve manier, zodat je mag zijn wie je bent, en niet wie je zou moeten zijn.

De locatie waar ik voor EvenZicht werk: Bloemendalstraat 7 Zwolle

Rob Temmink – psychomotorisch therapeut

Mijn naam is Rob Temmink, naast mijn werk bij Evenzicht werk ik als Psychomotorisch therapeut vanuit mijn eigen praktijk PMT Salland.

Mijn werkwijze kenmerkt zich vooral door intuïtief werken en echt contact. Het zien van de persoon achter de problematiek. Ik investeer tijd in het contact maken en de relatie, om van daaruit de verschillende werkvormen aan te bieden die ondersteunend zijn voor het herstel.

Ik werk met erg veel plezier samen met het team van Evenzicht, de combinatie van een mooie visie en fijne collega’s en de vele expertise die daarbij aanwezig is maken het werk extra leuk.

PMT is een ervaringsgerichte therapie waar bewegen en lichaamsbeleving de middelen zijn om aan de slag te gaan met uw doelen. Door ervaringen in de PMT kunnen gewenste en ongewenste patronen in gedachten, gevoelens en gedrag zichtbaar worden.
Al doende leer je deze signalen te herkennen, te verwoorden, te begrijpen en de problemen anders te benaderen.

De locatie waar ik werk voor EvenZicht: Nieuwe Markt 7a Raalte
Maya Wiegers

Mijn naam is Maya Wiegers. Ongeveer 25 jaar geleden ben ik afgestudeerd als sociaal psychiatrisch verpleegkundige en ik heb veel in het werkveld gewerkt met verschillende doelgroepen en binnen een verscheidenheid aan organisaties.

Om naast mijn ervaring mijn kennis te verbreden ben ik me in de loop der jaren steeds verder gaan bekwamen in de gedragstherapie en de traumatherapie (zowel enkelvoudig als complex trauma). Zo heb ik me in de afgelopen jaren vooral als therapeut gespecialiseerd op het gebied van de AFT, de Affectfobie therapie en het geven van EMDR therapie. Recent heb ik hier EFT (emotionally focused therapy) aan toegevoegd en dit betekent dat ik binnen EvenZicht zowel individuele als relatietherapie geef.

Naast mijn rol als therapeut ben ik ook jaren lang binnen de gezondheidszorg werkzaam geweest in verschillende managementrollen. Naast de managementrollen ben ik ook supervisor en train en coach ik nog steeds graag professionals in de uitoefening van hun rol en functie.

U vindt in mij een nuchtere therapeut die een luisterend oor biedt, graag inzicht geeft en doelgericht is. Betrouwbaarheid, discretie en gelijkwaardigheid zijn belangrijke waardes voor mij. In contact met anderen hoor ik veelal terug dat ik helder ben en transparant over wat er gebeurt in het contact en daardoor mensen aan het denken zet op een laagdrempelige manier.


Door zowel mijn werk- als mijn levenservaring weet ik welke obstakels het leven soms kan bieden en ben ik steeds beter in staat gebleken om cliënten gedurende hun eigen levensroutes goed te begeleiden.

Ik ben BIG-geregistreerd 69019514130 en mijn persoonlijke AGB-code is: 91109441

Dr. Tineke van der Veer – Mikkers

Mijn naam is Tineke van der Veer – Mikkers, oprichter en eigenaar van EvenZicht. Wat mij betreft gaat het om ‘zien en gezien worden’. Iedereen is het waard om gezien te worden. Door kijken, luisteren, praten, echt contact te maken met anderen probeer ik hier elke dag vorm aan te geven. In mijn werk en persoonlijke leven. Inmiddels heb ik vele lessen geleerd en wil ik mijn kennis en kunde delen met anderen zodat de ander zich gezien weet en zelf zicht krijgt op wie hij of zij mag zijn.

Jarenlang heb ik gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.  Juist door hen heb ik geleerd goed te kijken en te luisteren, te zoeken naar unieke oplossingen. Iets wat ik iedereen gun ongeacht je mogelijkheden en onmogelijkheden.

In mijn werk en privé-leven kwamen de afgelopen jaren verschillende vragen op het gebied van seksualiteit op mijn pad. Vragen waar ik samen met de ander antwoord op zocht. Juist op dit gebied is ‘zien en gezien worden’ een motto dat vraagt om gesprek, luisteren naar elkaar, ontdekken. Iets wat ik met enthousiasme en respect voor de ander doe.

De afgelopen jaren heb ik veel mensen met autisme ontmoet. Zij hebben mij uitgedaagd om me in hen te verdiepen. Dit heeft geresulteerd in de uitwerking van een systematiek die inmiddels op veel plekken gebruikt wordt:  ‘De ASSwijzer’. Naar het effect van deze methode heb ik onderzoek gedaan, waarop ik in oktober 2013 ben gepromoveerd.

Om mijn werk goed te kunnen doen, heb ik diverse studies en promotieonderzoek gedaan. Kennis en kunde gaan voor mij hand in hand. Ik ben klinisch psycholoog, gz-psycholoog, orthopedagoog-generalist en seksuoloog.

Ik leef en werk vanuit een overtuiging, met zekere waarden en normen. Mijn basis vind ik in het christelijk geloof, dat ik actief belijd. Het helpt mij, maakt wie ik ben, maar hoeft niet voor jou te gelden. Iedereen, ongeacht levensovertuiging, ras of geaardheid, is van harte welkom.

Ik ben BIG-geregistreerd: 69049885725 en 19049885731, erkend lid van NVONVGzPCVPPP. en LVVP en in bezit van het visitatiecertificaat van de LVVP. Mijn persoonlijke `AGB-code is 94102599.

Uw afspraak is verstuurd! bekijk uw mail voor de bevestiging.

Zicht op wie je mag zijn.

Voor jou, die zoekt naar je wie je bent, mag, kan en wil zijn.

(meer…)

Voor jou, die vastloopt in je seksualiteit, je seksuele relatie, je seksverslaving.

(meer…)

Voor jou die in het hier en nu last heeft van dingen die je hebt mee gemaakt.

(meer…)

Voor jou, omdat een autisme spectrum stoornis ervoor lijkt te zorgen dat het net allemaal even anders gaat.

(meer…)

Voor jullie omdat jullie vastlopen in je relatie en hierbij wel hulp kunnen gebruiken.

(meer…)

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar