Werkwijze

EvenZicht is een praktijk waarin de mens voorop staat: wie jij bent en wil zijn. Iedereen die werkzaam is binnen EvenZicht wil jou als mens leren kennen. Classificaties en diagnoses zijn voor ons slechts een middel om jou tot je recht te doen komen.

Samen met jou of jullie zoeken we naar nieuwe wegen, niet per se de gebaande paden. Niet zozeer procedures maar eerder ‘out of the box’. Net even anders, want jij bent anders, uniek. En natuurlijk zetten we daarvoor al onze kennis én kunde in. Kennis omdat elk mens het beste verdient, kunde omdat een mens meer is dan zijn feiten, vragen en problemen. Dit betekent dat afhankelijk van jouw vraag je één van ons kunt ontmoeten. Wie dat zal zijn, bepalen we na de kennismaking. Uiteraard kun je ook zelf je voorkeur aangeven.

Kennis verzamelen wij door het volgen van gecertificeerde trainingen, door het bijhouden van literatuur, door ons te verdiepen in diverse, liefst wetenschappelijk onderbouwde, methodieken. Onze kunde bouwen we op door in contact te zijn met de ander, met jou. Juist dan gaat kennis leven, wordt het bijzonder, creatief en uniek.

EvenZicht is in bezit van een kwaliteitsstatuut ggz.

Kennis

De methodieken die binnen EvenZicht gebruikt worden, kenmerken zich door enerzijds wetenschappelijke onderbouwing en anderzijds de ruimte die ze geven om aan te sluiten bij wie je bent. Luisterend naar jouw verhaal, zoeken we naar de meest passende methode, daar waar nodig worden ze gecombineerd. Methodieken waarin wij bekwaam zijn, zijn:

Daar waar mogelijk wordt er binnen EvenZicht gebruik gemaakt van e-health programma’s (Therapieland).

Traject

We starten met een kennismaking. Voor de kennismaking hanteren we geen wachtlijst. Zodra jij laat weten dat je wilt kennismaking (via contactformulier), wordt er met jou contact opgenomen voor het maken van een afspraak. Doel van het kennismakingsgesprek is allereerst of jij je op je gemak voelt bij ons in de praktijk. We zullen je uitleg wat de algemene werkwijze van EvenZicht is. Tegelijkertijd zullen we ook je vraag kort verkennen, zodat we een inschatting kunnen maken wie van ons jou het beste kan helpen. Mocht het nodig zijn, dan plannen we ook nog een kennismaking met degene die uiteindelijk met jou op pad zal gaan.

Na de kennismaking noteren we je persoonsgegevens en wordt zo spoedig mogelijk een intake gepland. Op dit moment is er geen wachtlijst!  Ter voorbereiding van dit gesprek vragen we je een intakeformulier in te vullen, die we je zullen toesturen.

Daarna gaan we aan de slag. De eerste stap is beeldvorming: Wie ben je (geworden)? Hoe zie je je toekomst, waar droom je van? Wat belemmert om te zijn wie je wilt zijn. Welke rol speelt je verleden, Wat zijn de concrete vragen die er liggen?  Dit doen we in één of meer gesprekken en door dingen op papier te zetten, soms uit te tekenen.  Hoelang we samen op pad gaan zal verschillen per persoon. Hiervan wordt een inschatting maken na de eerste beeldvorming. Uiteindelijk maken we samen met jou een behandelplan. Hierin staan de doelen omschreven, de inschatting van de duur en binnen welk (financiele) kader de behandeling zal worden uitgevoerd.

Elk gesprek duurt maximaal 45 minuten.

Soms komen we samen tot de ontdekking dat je iets nodig hebt wat we niet kunnen bieden. We gaan dan samen met jou zoeken bij wie je wel terecht kunt. We hebben een netwerk van collegae die we kunnen raadplegen. Hierbij kun je denken aan psychiater, non-verbaal therapeut, CGT-therapeut, haptotherapeut, psychomotorische therapeut, bekkenbodemfysiotherapeut, arts-seksuologen.

Kosten

Het zoeken naar oplossingen is investeren in jezelf. Hulp zou een cadeau moeten zijn. Een cadeau kost geld. Soms wordt het door de overheid gezien als een cadeau waar je (gedeeltelijk) recht op hebt, soms moet je het cadeau aan jezelf geven.

1. Hulp als cadeau waar je (gedeeltelijk) recht op hebt:

Als er bij u sprake is van een psychische stoornis waar uw vragen en problemen uit voortkomen dan kunnen de kosten gedeeltelijk vergoed worden. U heeft recht op hulp vanuit de basis ggz, dan wel de specialistische ggz. Voor beiden kunt u bij EvenZicht terecht. Op basis van de intake wordt met u besproken welk traject voor u het meest passend is en wat dit betekent voor de kosten.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u altijd u een doorverwijzing van de huisarts nodig. Voor alle behandelingen geldt dat uw zorgverzekering het eigen risico (€385 of meer) in rekening brengt. De tarieven zijn conform de richtlijnen van de NZa voor basis ggz en specialiste ggz. De hoogte van de vergoeding is daarnaast afhankelijk van het volgende:

Heeft u een budget- of naturapolis, dan wordt de behandeling niet volledig vergoed. Vraag uw zorgverzekeraar voordat u zich aanmeldt altijd hoeveel er wordt vergoed en welke percentage u zelf dient bij te betalen. Bij een restitutie polis wordt de behandeling meestal 100% vergoed en betaalt u dus alleen uw eigen risico. U komt dan niet voor onverwacht hoge kosten te staan en u heeft een vrije keuze voor waar en door wie u behandeld wil worden zowel in de somatische (ziekenhuis) zorg als in de GGZ. De zorgpremie van een restitutie polis is ongeveer €3 tot €5 per maand hoger dan van een naturapolis.

Let op; sommige restitutie polissen vergoeden 100% van het marktconforme tarief en dit is geen volle restitutiepolis! Het marktconforme tarief bestaat niet. Dit tarief wordt door de zorgverzekeraar zelf bepaald en dit betekent dat u nog steeds een deel van de kosten zelf zult moeten bij betalen. U kunt hier meer informatie vinden per zorgverzekeraar over het percentage dat vergoed wordt op basis van de budget polis, natura polis en aanwezige restitutie polis en andere voorwaarden.

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar, kan alleen per 1 januari van een nieuw kalenderjaar. U dient dan vóór 31 december uw zorgverzekering te hebben opgezegd en u heeft t/m 31 januari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Wilt u bij uw huidige zorgverzekeraar blijven maar uw verzekering wijzigen of omzetten naar een restitutie polis, dan kan dit t/m 31 januari.

Let op: niet alle zorgverzekeraars hebben een restitutie polis en niet alle restitutiepolissen vergoeden 100%!

N.B. Mocht de behandeling onverwachts snel stoppen dan wordt een onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

2. Hulp als cadeau dat je jezelf geeft:

Soms is hulp nodig terwijl er geen specifieke psychische problemen zijn die hierbij een rol spelen. Denk aan vastlopen met wie je bent, wilt zijn, seksuele problemen, relatieproblemen, werk gerelateerde problemen. Deze hulp wordt niet vergoed, dit zal een cadeau moeten zijn dat je jezelf of jullie zelf gunt. Per sessie à 45 minuten wordt er € 98,00 euro in rekening gebracht.

Naast hulpverlening kun je ook een beroep op mij doen voor supervisie, scholing, consultatie. Dit is altijd op maat. Inzet gebeurt daarom altijd op basis van een offerte.

No show

Het kan voorkomen dat.u verhinderd bent voor een afspraak. Graag hoor ik dit uiterlijk 24 uur van te voren, dan zal ik geen kosten in rekening brengen. Gebeurt dit later dan zal ik € 25,00 in rekening brengen.

Persoonsgegevens

Om een behandeling te kunnen starten hebben we een aantal persoonsgegevens van u nodig. U krijgt de gelegenheid om deze in te vullen na de eerste kennismaking. Belangrijk is het dan dat u zichzelf dan ook kunt identificeren en uw verzekeringsgegevens kunt laten zien.

Binnen EvenZicht gaan alle behandelaren zorgvuldig om met deze gegevens (zie ook het privacyreglement). Vanaf 25 mei 2018 zijn we daarnaast volgens de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) wettelijk verplicht u uit te leggen waarvoor de persoonsgegevens gebruikt worden: Een aantal persoonsgegevens is nodig om een elektronisch patiëntendossier te kunnen openen. In het dossier wordt het intakeformulier, behandelplan, eventueel door u aangeleverde informatie bewaard. Dit dossier wordt in een beveiligde omgeving bewaard. Uw basis persoonsgegevens worden gebruikt voor het maken van afspraken en versturen van facturen. Uw factuurgegevens worden in een beveiligd administratiesysteem bewaard. Facturen worden zoveel mogelijk digitaal verstuurd. Jaarlijks gaan de financiële gegevens naar een boekhouder voor het opmaken van de jaarrekening en de belastingaangifte.

EvenZicht gebruikt een ‘standaard’ mail. Via dit mailadres kunnen we afspraken maken of niet privacygevoelige informatie delen. Volgens de wetgeving mag via deze mail geen privacygevoelige informatie verstuurd worden. Mocht dit wel nodig zijn dan wordt hiervoor ZIVVER gebruikt, met professionals communiceren we ook via Zorgmail. Verder kan er informatie met u gedeeld worden via het onlinedossiersysteem van EvenZicht. Bij vragen die niet kunnen wachten tot een volgende afspraak en wel privacygevoelig zijn, is het verzoek om te bellen. Een verzoek daartoe mailen of appen zodat u teruggebeld kan worden, is prima.

De gegevens in het dossier worden 15 jaar bewaard. Dit is de officiële wettelijke bewaartermijn voor zorgdossiers. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard, dit is de termijn van de fiscale bewaarplicht.

Wachtlijst

Op dit moment is geen wachtlijst.

Klachten

De intentie is ten allen tijde u op een zorgvuldige en professionele wijze te helpen. Mocht u hier vragen over hebben, dan nodigen wij u uit dit met persoonlijk te bespreken. Als u denkt dat u niet gehoord wordt, staat het u uiteraard vrij om hierover contact op te nemen met de klachtenregeling met geschilleninstantie waar ik ben aangesloten.

ZORGVOORZZP

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar