Werkwijze

Of je nu alleen komt of samen. We gaan op pad. Ik loop even mee, zoekend naar wegen die passend zijn, die kansen bieden. Wat heb je daarvoor nodig? Wat kan ik daarin bieden?

Samen met jou zoek ik naar nieuwe wegen, niet per se de gebaande paden. Niet zozeer procedures maar eerder ‘out of the box’. Net even anders, want jij bent anders, uniek. En natuurlijk zet ik daarvoor al mijn kennis én kunde in. Kennis omdat elk mens het beste verdient, kunde omdat een mens meer is dan zijn feiten, vragen en problemen.

Mijn kennis verzamel ik door het volgen van gecertificeerde trainingen, door het bijhouden van literatuur, door mij te verdiepen in diverse, liefst wetenschappelijk onderbouwde, methodieken. Mijn kunde bouw ik op door in contact te zijn met de ander, met jou. Juist dan gaat kennis leven, wordt het bijzonder, creatief en uniek.

Kennis

De methodieken die ik gebruik kenmerken zich door enerzijds wetenschappelijke onderbouwing en anderzijds de ruimte die ze geven om aan te sluiten bij wie je bent. Luisterend naar jouw verhaal, zoek ik de meest passende methode, daar waar nodig combineer ik ze. Methodieken waarin ik bekwaam ben zijn:

Traject

Het is belangrijk dat jij het met mij ziet zitten, dat jullie met mij op pad willen. Als je wilt kunnen we starten met een telefonische kennismaking.

Daarna gaan we aan de slag. De eerste stap is intake en beeldvorming: Ik wil jou leren kennen, ik wil jullie leren kennen. Wie ben je (geworden)? Wat belemmert om te zijn wie je wilt zijn. Wat zijn de vragen die er liggen?  Dit doen we in één of meer gesprekken en door dingen op papier te zetten, soms uit te tekenen.  Hoelang we samen op pad gaan zal verschillen per persoon. Hiervan kan ik een inschatting maken na de intake en eerste beeldvorming.

Elk gesprek duurt ongeveer 45 minuten tot een uur. Afspraken kun je maken via de website of in overleg met mij. Ik ben telefonisch bereikbaar op maandag en woensdag. Ik kan op het moment dat je belt in gesprek zitten, als je de voicemail inspreekt bel ik je zo spoedig mogelijk terug.

Soms komen we samen tot de ontdekking dat je iets nodig hebt wat ik niet kan bieden. Ik zal dan samen met jou zoeken bij wie je wel terecht kunt. Ik heb een netwerk van collegae die ik kan raadplegen. Hierbij kun je denken aan psychiater, CGT-therapeuten, haptotherapeuten, psychomotorische therapeuten, bekkenbodemfysiotherapeuten, arts-seksuologen.

Kosten

Het zoeken naar oplossingen is investeren in jezelf. Hulp zou een cadeau moeten zijn. Een cadeau kost geld. Soms wordt het door de overheid gezien als een cadeau waar je (gedeeltelijk) recht op hebt, soms moet je het cadeau aan jezelf geven.

Als er bij u sprake is van een psychische stoornis waar uw vragen en problemen uit voortkomen dan kunnen de kosten gedeeltelijk vergoed worden. U heeft recht op hulp vanuit de basis ggz. Hiervoor heeft u een doorverwijzing van de huisarts nodig. De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar. EvenZicht heeft contracten met Zilveren Kruis en Menzis. Bij deze zorgverzekeraars valt EvenZicht onder gecontracteerde zorg, bij de andere zorgverzekeraars onder ‘vergoeding niet gecontracteerde zorgverleners’. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en is afhankelijk van uw eigen pakket. Om te weten waar u aan toe bent, is het belangrijk om aan het begin van een traject dit goed na te vragen. Gebruik maken van vergoedingen voor basis ggz betekent ook dat de zorgverzekeraar eerst uw eigen risico verrekent. De hoogte daarvan heeft u bij het afsluiten van uw zorgverzekering zelf bepaald. In 2019 is het minimale eigen risico €385,00 per persoon. Het eigen risico betaalt u aan uw eigen zorgverzekeraar. De verrekening van de consulten is altijd bij afsluiting van het traject.

Na de intake, beeldvorming wordt een inschatting gemaakt van de intensiteit van het traject (kort, middel, intensief). Deze inschatting is bepalend voor de uiteindelijke maximale vergoeding en dit zal met u gecommuniceerd worden. De factuur voor de behandeling ontvangt u zelf bij afronding van het traject. U dient deze zelf te betalen en vervolgens te declareren bij uw zorgverzekeraar zodat u het afgesproken deel vergoed krijgt. Mocht de behandeling onverwachts snel stoppen dan wordt een onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

Soms is hulp nodig terwijl er geen specifieke psychische problemen zijn die hierbij een rol spelen. Denk aan vastlopen met wie je bent, wilt zijn, seksuele problemen, relatieproblemen, werk gerelateerde problemen. Deze hulp wordt niet vergoed, dit zal een cadeau moeten zijn dat je jezelf of jullie zelf gunt. Per sessie à 45 minuten wordt er € 98,00 euro in rekening gebracht.

Naast hulpverlening kun je ook een beroep op mij doen voor supervisie, scholing, consultatie. Dit is altijd op maat. Inzet gebeurt daarom altijd op basis van een offerte.

No show

Het kan voorkomen dat.u verhinderd bent voor een afspraak. Graag hoor ik dit uiterlijk 24 uur van te voren, dan zal ik geen kosten in rekening brengen. Gebeurt dit later dan zal ik € 25,00 in rekening brengen.

Wachtlijst

Op dit moment is er voor intake een wachttijd van ongeveer 1 maand, daarna kunnen we afspraken gaan plannen. Wilt u weten wanneer er weer ruimte is dan kunt u dit zien bij de online agenda. U kunt daar  zelf een afspraak maken of meerder afspraken alvast inplannen.

Klachten

Mijn intentie is ten allen tijde u op een zorgvuldige en professionele wijze te helpen. Mocht u hier vragen over hebben, dan nodig ik u uit dit met mij persoonlijk te bespreken. Als u denkt dat u niet gehoord wordt, staat het u uiteraard vrij om met anderen contact op te nemen om uw klachten kenbaar te maken.

Dit kan bij

Zorgbelang Nederland: 030-2991970

Regionaal Tuchtcollege: 088-3712560

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar