Werkwijze

 

Draagkracht en Draaglast

Je komt bij ons in de praktijk omdat je problemen ervaart. Je draaglast is te groot. Er is geen evenwicht meer tussen de draagkracht en de draaglast.  Je draaglast, je problemen noemen we de WAT. De WAT vormt je maar kan je ook belemmeren, kan ervoor zorgen dat jij als mens niet meer uit de verf komt. Want daar gaat het uiteindelijke om: dat je mag zijn WIE je bent. Daarom staan we in de behandeling niet alleen stil bij de WAT maar zeker ook bij de WIE en is het doel van de behandeling dat het WIE weer op de voorgrond staat. De WIE is een ander woord voor jouw draagkracht.

……

…..

Liefst willen mensen dat hun problemen helemaal verdwijnen. Dat is ook logisch, je wilt je niet belemmerd, niet gehinderd voelen. Maar jammer genoeg is dat vaak niet de realiteit. We hebben allemaal dingen waar we mee moeten dealen. Het WAT zal dus op een bepaalde manier aanwezig kunnen blijven, maar dan wel altijd op de achtergrond.

Verleden, heden én toekomst

Je wordt als mens gevormd enerzijds door wat je hebt mee gemaakt, anderzijds door waar je naar toe denkt of hoopt te gaan. Ook hier zullen we bij stil staan en kijken welke invloed het heeft en of we doelen moeten formuleren die hierover gaan.

Tenslotte: je bent iemand die leeft in het hier en nu, in een bepaalde omgeving. Ook hier geldt dat er dingen zijn die je stimuleren en belemmeren. Er zijn kansen en uitdagingen en voor iedereen is het weer anders.

Samenwerken

Het mooie is dat we allemaal zo verschillend zijn. Ontdekken WIE je bent is wellicht iets waar je je hele leven mee bezig bent, maar waar wij graag aan willen bijdragen. Dit kan wat ons betreft alleen als we met elkaar samenwerken. Daarom staat samenwerken hoog in ons vaandel. Samenwerken met jou, met de mensen om je heen. Dit betekent dat je partner, een belangrijke ander, je begeleider ook altijd welkom is. Bij de intake bespreken we met jou hoe we hen zouden kunnen betrekken, wat jij daarin wil (denk bijv. aan samen een opdracht doen, samen dingen voorbereiden, op papier zetten).

Behandelplan

Waar je mee aan de slag gaat, wordt met jou verwoord in jouw behandelplan. Samen stellen we doelen op waarbij de behandelaar al haar expertise zal inzetten om jou te helpen de doelen te behalen. We zetten daarvoor methodieken in waarvan we weten dat ze helpend zijn. Als het past maken we ook gebruik van de expertise van anderen. Hierbij moet je denken aan vaktherapeuten, experts in het doen, ervaren. We geloven erin dat juist het combineren van manieren van werken de mogelijkheid geeft om meer recht te doen aan WIE jij bent. Wij werken vanuit de overtuiging dat wij mens én professional zijn. De mens die naar je luistert, begrip heeft en je koestert. De professional die alle kennis en kunde inbrengt om jou de beste oplossing te bieden.  

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar