Werkwijze

Samen met jou, jullie ga ik op stap: zoeken  naar antwoorden. Het is belangrijk dat jij het met mij ziet zitten, dat jullie met mij op pad willen. Als je wilt kunnen we starten met een telefonische kennismaking.

Daarna gaan we aan de slag. De eerste stap is een intake: het in kaart brengen van de vragen die er liggen. Dit doen we in gesprek en door dingen op papier te zetten.  Hoelang we samen op pad gaan zal verschillen per persoon. Hiervan kan ik een inschatting maken na de intake.

Je krijgt – als je wilt – je eigen online dossier waarin we, op een veilige manier, bijhouden wat we bespreken, wat we ontdekken, waar we naar toe gaan.

 

Kosten

Als er bij u sprake is van een psychische stoornis waar uw vragen en problemen uit voortkomen dan kunnen de kosten gedeeltelijk vergoed worden. Gedeeltelijk omdat EvenZicht geen contracten heeft afgesloten met zorgverzekeraars en de zorgverlening daarmee valt onder ‘vergoeding niet gecontracteerde zorgverleners’. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar. Om te weten waar u aan toe bent, is het belangrijk om aan het begin van een traject dit goed na te vragen. Daarnaast valt de vergoeding tevens onder het eigen risico. De hoogte daarvan heeft u bij het afsluiten van uw zorgverzekering zelf bepaald. In 2019 is het minimale eigen risico €385,00 per persoon. Het eigen risico betaalt u aan uw eigen zorgverzekeraar.

Wanneer er sprake is van een psychische stoornis dan heeft u een doorverwijzing van de huisarts nodig alvorens het traject start. Na de intake wordt een inschatting gemaakt van de intensiteit van het traject (kort, middel, intensief). Deze inschatting is bepalend voor de uiteindelijke maximale vergoeding en dit zal met u gecommuniceerd worden. De factuur voor de behandeling ontvangt u bij afronding van het traject. U dient deze zelf te betalen en vervolgens te declareren bij uw zorgverzekeraar zodat u het afgesproken deel vergoed krijgt. Mocht de behandeling onverwachts snel stoppen dan wordt een onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

Wanneer er sprake is van seksuele problemen, relatieproblemen, werkgerelateerde problemen, kortom problemen waaraan geen psychische stoornis ten grondslag ligt, dan wordt de behandeling niet vergoed. Per sessie à 45 minuten wordt er € 98,00 euro in rekening gebracht.

Voor supervisie gaat het om bijeenkomsten van 1 uur. Hiervoor wordt € 110,00 euro in rekening gebracht.

Inzet bij teams gebeurt op basis van een offerte.

Het kan voorkomen dat.u verhinderd bent voor een afspraak. Graag hoor ik dit uiterlijk 24 uur van te voren, dan zal ik geen kosten in rekening brengen. Gebeurt dit later dan zal ik € 25,00 in rekening brengen.

 

Wachtlijst

Op dit moment is er geen wachtlijst. U kunt direct een afspraak maken.

 

Klachten

Mijn intentie is ten allen tijde u op een zorgvuldige en professionele wijze te helpen. Mocht u hier vragen over hebben, dan nodig ik u uit dit met mij persoonlijk te bespreken. Als u denkt dat u niet gehoord wordt, staat het u uiteraard vrij om met anderen contact op te nemen om uw klachten kenbaar te maken.

Dit kan bij

Zorgbelang Nederland: 030-2991970

Regionaal Tuchtcollege: 088-3712560

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar