Affect Fobie Therapie

Gevoelens geven energie en kleur aan ons leven, helpen om de juiste keuzes te maken, dicht bij anderen te zijn en grenzen te stellen als dat nodig is. Maar gevoelens kunnen ook beangstigend zijn, bijvoorbeeld als we vrezen overweldigd te worden door wat we ervaren, of geleerd hebben dat emoties er niet mogen zijn.

Dan kunnen we bang worden voor wat we voelen, en een zogenoemde emotie- of affectfobie ontwikkelen. We trekken ons terug, vervreemden van anderen, durven niet meer kwetsbaar te zijn en missen plezier in ons leven.

Doordat we onze gevoelens hebben weggestopt verdwijnt ook onze spontaniteit, en kunnen we last krijgen van spanning, onrust, een moe en uitgeput gevoel en vage lichamelijke klachten. We worden ontevreden over ons werk of onze relaties en durven ons daarin niet te laten gelden.

In zulke gevallen kan een therapie die focust op de angst voor gevoelens behulpzaam zijn. Affect Fobie Therapie (AFT) heeft als doel emoties weer toe te laten en te leren hanteren.

Alle behandelaren binnen EvenZicht zijn bekwaam in de toepassing van deze therapie.

Samen onderzoeken

Als je een AFT-traject start, dan onderzoeken we samen met jou hoe je in concrete situaties handelt, welke gevoelens, angsten en onzekerheden je daarbij ervaart en welke situaties je uit de weg gaat.

Soms maak je een uitstap naar het verleden. Dat helpt om te begrijpen dat bepaalde gevoelens, zoals bijvoorbeeld boosheid en verdriet, in je kindertijd niet geaccepteerd werden en het dus noodzakelijk was om die weg te stoppen. Daarna gaan we aan de slag om die gevoelens in het heden weer toe te laten. Vaak geeft dat opluchting en meer grip op je leven.

Ook bespreek je hoe je naar jezelf kijkt. Mogelijk is er een strenge en beoordelende kant in jezelf die ervoor zorgt dat je ieder greintje zelfvertrouwen de kop indrukt. Je leert om die ondermijnende kant los te laten en met vriendelijke ogen naar jezelf te kijken. Je krijgt daardoor vaak meer zelfvertrouwen en gaat makkelijker met anderen om.

Samen oefenen

Het blijft niet alleen bij inzicht en voelen. Je leert ook hoe je op een andere wijze met je gevoelens om kunt gaan, hoe je jezelf meer kunt laten gelden en op wat voor wijze je contact kunt leggen. Soms oefen je het nieuwe gedrag in een rollenspel. Je krijgt ook meer oog voor je sterke en zwakke kanten, zodat je door een reëler zelfbeeld in de toekomst problemen beter aan kunt pakken.

Je kunt baat hebben bij AFT als je over jezelf na kunt denken en gemotiveerd bent om met je problemen aan de slag te gaan. Op weg naar het herstel ga je pijnlijke gevoelens niet uit de weg. Voorwaarde is wel dat je dagelijkse bezigheden hebt en contact met een of enkele personen, ook als dat allemaal niet zonder problemen is.

Wat zijn de vooruitzichten?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de AFT een positief resultaat oplevert. Vooral mensen met angst en depressieve klachten en mensen met ontwijkende en afhankelijke persoonlijkheidsdynamiek hebben er baat bij.

Meer lezen?

Dam, Q.D. van, & Hamburger, M. (2014). Affectfobietherapie. Een integratie van psychodynamische, cognitief therapeutische en experiëntiële technieken. T. v. psychotherapie. 40; 415-429. Te downloaden op: http://quinvandampsychotherapie.nl/artikelen/

Frederick, R.J. (2014). Omarm je emoties. Amsterdam: Boom

Recent (2017) is een overzichtsartikel verschenen, waarin indicatiegebied en werkzaamheid AFT worden beschreven: Affectfobietherapie (AFT) indicatie en effctiviteit 2017

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar