Traject

Om onze missie en visie handen en voeten te geven bieden we binnen EvenZicht zowel zorg vanuit de basis ggz en specialistische ggz. Dit maakt het mogelijk om trajecten op maat aan te bieden en de te streven naar kwalitatief goede maar ook zo effectief mogelijke zorg.

Aanmelding

Om een traject bij EvenZicht te starten kunt u contact opnemen met Irene Hoekstra, de praktijkondersteuner. U kunt haar bellen of mailen. Het traject binnen EvenZicht start met een telefonische triage. U spreekt dan met Irene Hoekstra. Doel van de triage is zicht te krijgen op uw vraag en een eerste inschatting te doen of en hoe wij iets voor u kunnen betekenen. Als blijkt dat EvenZicht de hulp kan bieden die u wenst, dan kunt u zich officieel aanmelden. Hiervoor hebben we uw persoonsgegevens en een verwijsbrief voor basisggz dan wel specialistische ggz (bij verzekerde zorg). Bij basisggz gaat het om kortdurende zorg, waarbij we uitgaande van uw kracht samen de inschatting maken dat dit kan en voor u haalbaar is. Bij specialistische zorg is de inschatting die we samen maken dat meer tijd, inzet van meer disciplines belangrijk is. De inschatting maakt u uiteraard ook zelf, wellicht samen met uw huisarts of een andere hulpverlener, maar wij doen dit ook samen met u tijdens de triage, zodat u ook weet welke verwijzing het meest passend is. De verwijsbrief moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten: Naam, geboortedatum, BSN, reden verwijzing, verwijzing naar basisggz of specialistische ggz.

Op het moment dat we de persoonsgegevens en verwijsbrief hebben ontvangen, komt u op de wachtlijst. De praktijkondersteuner zal in het persoonlijk contact dat zij met u heeft, u op de hoogte brengen van de inschatting van de wachttijd op dat moment en met u bespreken wat u kunt doen om deze wachttijd goed door te komen.

Welkomstmodule

Ter voorbereiding van jouw traject bij EvenZicht krijg je toegang tot een (digitale) welkomstmodule. Deze module legt uit wie we zijn, wat we doen, wat je van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten. Na het doornemen van de welkomstmodule wordt de intake zo spoedig mogelijk gepland. Ter voorbereiding hiervan wordt je gevraagd om nog een kort intakeformulier in te vullen, die we je zullen toesturen.

Traject

Daarna gaan we aan de slag. De eerste stap is beeldvorming: Wie ben je (geworden)? Hoe zie je je toekomst, waar droom je van? Wat belemmert om te zijn wie je wilt zijn. Welke rol speelt je verleden, Wat zijn de concrete vragen die er liggen?  Dit doen we in één of meer gesprekken en door dingen op papier te zetten, soms uit te tekenen.  Hoelang we samen op pad gaan zal verschillen per persoon. Hiervan wordt een inschatting gemaakt na de eerste beeldvorming. Uiteindelijk maken we samen met jou een behandelplan. Hierin staan de doelen omschreven, de inschatting van de duur en binnen welk (financiele) kader de behandeling zal worden uitgevoerd.

Binnen EvenZicht is het mogelijk om zowel digitaal als live behandeling te volgen of een combinatie van beiden. Digitale behandeling houdt in dat behandeling plaatsvindt m.b.v. een online module waarbij je via de module of beveiligde mail communiceert met je behandelaar. Hierbij kan gedacht worden aan behandeling gericht op autisme, zelfbeeld, depressie en seksuologische vragen. Uiteraard is het ook mogelijk te kiezen voor gesprekken. Elk gesprek duurt in principe maximaal 60 minuten.

Vragenlijsten

Om onze kwaliteit te bewaken en de voortgang van de behandeling in de gaten te houden maken we gebruik van vragenlijsten. Hiervoor krijg je als cliënt van EvenZicht een uitnodiging via testmij.nl. Je kunt in ieder geval de volgende vragenlijsten verwachten: de OQ45 en MHC-SF aan het begin en het einde van het traject. Deze lijst brengt in kaart welke problemen je ervaart. Door het invullen van deze lijst kunnen we monitoren of er vooruitgang wordt geboekt. De CQI is een instrument waarmee we jouw tevredenheid, jouw tops en tips in kaart brengen, zodat we ons kunnen blijven ontwikkelen. Deze lijst krijg je na afsluiting van het traject. Daarnaast zijn wij als hulpverleners als onderdeel van het nieuwe finacieringssysteem (zorgprestatiemodel) per 1 januari 2022 verplicht de zogenaamde zorgvraagtypering in te vullen, welke een indicatie geeft van de intensiteit van de behandeling die nodig is.

Consultatie Psychiater

Evenzicht heeft geen eigen psychiater in dienst. Wel kunnen we een psychiater consulteren. Deze psychiater kan meedenken en advies geven, maar voert zelf geen behandelingen uit en schrijft geen medicatie voor. Zeker het laatste is van belang om vooraf met uw huisarts te bespreken. Mocht u medicamenteuze behandeling wensen dan is dat alleen mogelijk als uw huisarts bereid is om de medicatie die de psychiater adviseert, zelf voor te schrijven.

Doorverwijzen

Soms komen we samen tot de ontdekking dat je iets nodig hebt wat we niet kunnen bieden. We gaan dan samen met jou zoeken bij wie je wel terecht kunt. We hebben een netwerk van collegae die we kunnen raadplegen.

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar