Traject

Als je wilt starten we met een kennismaking. Voor de kennismaking hanteren we geen wachtlijst. Zodra jij laat weten dat je wilt kennismaking (via contactformulier), wordt er met jou contact opgenomen voor het maken van een afspraak. Doel van het kennismakingsgesprek is allereerst of jij je op je gemak voelt bij ons in de praktijk. We zullen je uitleg wat de algemene werkwijze van EvenZicht is. Tegelijkertijd zullen we ook je vraag kort verkennen, zodat we een inschatting kunnen maken wie van ons jou het beste kan helpen. Mocht het nodig zijn, dan plannen we ook nog een kennismaking met degene die uiteindelijk met jou op pad zal gaan.

Na de kennismaking noteren we je persoonsgegevens en wordt zo spoedig mogelijk een intake gepland. Op dit moment is er geen wachtlijst!  Ter voorbereiding van dit gesprek vragen we je een intakeformulier in te vullen, die we je zullen toesturen. Kom je in aanmerking voor vergoeding dan is het belangrijk om voor de intake een verwijsbrief te hebben. Deze verwijsbrief moet de volgende persoonsgegevens bevatten: Naam, geboortedatum, BSN, reden verwijzing, verwijzing naar basisggz of specialistische ggz.

Daarna gaan we aan de slag. De eerste stap is beeldvorming: Wie ben je (geworden)? Hoe zie je je toekomst, waar droom je van? Wat belemmert om te zijn wie je wilt zijn. Welke rol speelt je verleden, Wat zijn de concrete vragen die er liggen?  Dit doen we in één of meer gesprekken en door dingen op papier te zetten, soms uit te tekenen.  Hoelang we samen op pad gaan zal verschillen per persoon. Hiervan wordt een inschatting gemaakt na de eerste beeldvorming. Uiteindelijk maken we samen met jou een behandelplan. Hierin staan de doelen omschreven, de inschatting van de duur en binnen welk (financiele) kader de behandeling zal worden uitgevoerd.

Elk gesprek duurt maximaal 45 minuten.

Soms komen we samen tot de ontdekking dat je iets nodig hebt wat we niet kunnen bieden. We gaan dan samen met jou zoeken bij wie je wel terecht kunt. We hebben een netwerk van collegae die we kunnen raadplegen. Hierbij kun je denken aan psychiater, non-verbaal therapeut, CGT-therapeut, haptotherapeut, psychomotorische therapeut, bekkenbodemfysiotherapeut, arts-seksuologen.

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar