Traject

Om onze missie en visie handen en voeten te geven bieden we binnen EvenZicht zowel zorg vanuit de basis ggz en specialistische ggz. Dit maakt het mogelijk om trajecten op maat aan te bieden en de te streven naar kwalitatief goede maar ook zo effectief mogelijke zorg.

Om een traject bij EvenZicht te starten kunt u contact opnemen met Irene Hoekstra, de praktijkondersteuner. U kunt haar bellen of mailen. Het traject binnen EvenZicht start met een telefonische triage. U spreekt dan met Irene Hoekstra. Doel van de triage is zicht te krijgen op uw vraag en een eerste inschatting te doen of en hoe wij iets voor u kunnen betekenen. Als blijkt dat EvenZicht de hulp kan bieden die u wenst, dan kunt u zich officieel aanmelden. Hiervoor hebben we uw persoonsgegevens en een verwijsbrief voor basisggz dan wel specialistische ggz (bij verzekerde zorg). Bij basisggz gaat het om kortdurende zorg, waarbij we uitgaande van uw kracht samen de inschatting maken dat dit kan en voor u haalbaar is. Bij specialistische zorg is de inschatting die we samen maken dat meer tijd, inzet van meer disciplines belangrijk is. De inschatting maakt u uiteraard ook zelf, wellicht samen met uw huisarts of een andere hulpverlener, maar wij doen dit ook samen met u tijdens de triage, zodat u ook weet welke verwijzing het meest passend is. De verwijsbrief moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten: Naam, geboortedatum, BSN, reden verwijzing, verwijzing naar basisggz of specialistische ggz.

Op het moment dat we de persoonsgegevens en verwijsbrief hebben ontvangen, komt u op de wachtlijst.

Soms is het wenselijk om na de triage nog een kennismakingsgesprek te hebben met de regiebehandelaar enerzijds voor u om in te schatten of u denkt dat EvenZicht bij u past, anderzijds voor ons om een goede inschatting te maken van wat nodig is en wanneer en hoe we dat kunnen bieden. Dit kennismakingsgesprek vindt plaats via beeldbellen en wordt gevoerd met Tineke van der Veer als regiebehandelaar. De afspraak wordt gepland door Irene Hoekstra.

Zodra het mogelijk is (termijn afhankelijk van de wachtlijst) wordt een intake gepland. Ter voorbereiding van dit gesprek vragen we je een intakeformulier in te vullen, die we je zullen toesturen.

Daarna gaan we aan de slag. De eerste stap is beeldvorming: Wie ben je (geworden)? Hoe zie je je toekomst, waar droom je van? Wat belemmert om te zijn wie je wilt zijn. Welke rol speelt je verleden, Wat zijn de concrete vragen die er liggen?  Dit doen we in één of meer gesprekken en door dingen op papier te zetten, soms uit te tekenen.  Hoelang we samen op pad gaan zal verschillen per persoon. Hiervan wordt een inschatting gemaakt na de eerste beeldvorming. Uiteindelijk maken we samen met jou een behandelplan. Hierin staan de doelen omschreven, de inschatting van de duur en binnen welk (financiele) kader de behandeling zal worden uitgevoerd.

Binnen EvenZicht is het mogelijk om zowel digitaal als live behandeling te volgen of een combinatie van beiden. Digitale behandeling houdt in dat behandeling plaatsvindt m.b.v. een online module waarbij je via de module of beveiligde mail communiceert met je behandelaar. Hierbij kan gedacht worden aan behandeling gericht op autisme, zelfbeeld, depressie en seksuologische vragen. Uiteraard is het ook mogelijk te kiezen voor gesprekken. Elk gesprek duurt in principe maximaal 60 minuten.

Om onze kwaliteit te bewaken en de voortgang van de behandeling in de gaten te houden maken we gebruik van vragenlijsten. Hiervoor krijg je als cliënt van EvenZicht een uitnodiging via testmij.nl. Je kunt in ieder geval de volgende vragenlijsten verwachten: de OQ45 en MHC-SF aan het begin en het einde van het traject. Deze lijst brengt in kaart welke problemen je ervaart. Door het invullen van deze lijst kunnen we monitoren of er vooruitgang wordt geboekt. De CQI is een instrument waarmee we jouw tevredenheid, jouw tops en tips in kaart brengen, zodat we ons kunnen blijven ontwikkelen. Deze lijst krijg je na afsluiting van het traject. Daarnaast zijn wij als hulpverleners als onderdeel van het nieuwe finacieringssysteem (zorgprestatiemodel) per 1 januari 2022 verplicht de zogenaamde zorgvraagtypering in te vullen, welke een indicatie geeft van de intensiteit van de behandeling die nodig is.

Soms komen we samen tot de ontdekking dat je iets nodig hebt wat we niet kunnen bieden. We gaan dan samen met jou zoeken bij wie je wel terecht kunt. We hebben een netwerk van collegae die we kunnen raadplegen. Hierbij kun je denken aan psychiater, non-verbaal therapeut, CGT-therapeut, haptotherapeut, psychomotorische therapeut, bekkenbodemfysiotherapeut, arts-seksuologen.

Wilt u nog eens nalezen wat u kunt verwachten van de zorg binnen EvenZicht dan kunt dat nalezen bij in deze folder.

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar