Traject

Opmerking vooraf: Helaas is er op dit moment een aanmeldstop. Dit betekent dat we geen nieuwe vragen kunnen aannemen. Zodra er weer ruimte is zullen we dit via de site laten weten.

Om een traject bij EvenZicht te starten kunt u contact opnemen met Irene Hoekstra, de praktijkondersteuner. U kunt haar bellen (maandagmiddag) of mailen. Het traject binnen EvenZicht start met een telefonische triage. U spreekt dan met Irene Hoekstra. Doel van de triage is zicht te krijgen op uw vraag en een eerste inschatting te doen of en hoe wij iets voor u kunnen betekenen. Als blijkt dat EvenZicht de hulp kan bieden die u wenst, dan kunt u zich officieel aanmelden. Hiervoor hebben we uw persoonsgegevens en een verwijsbrief voor basisggz dan wel specialistische ggz (bij verzekerde zorg). U kunt tijdens de triage bespreken welke verwijzing passend is. De verwijsbrief moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten: Naam, geboortedatum, BSN, reden verwijzing, verwijzing naar basisggz of specialistische ggz.

Op het moment dat we de persoonsgegevens en verwijsbrief hebben ontvangen, komt u op de wachtlijst.

Soms is het wenselijk om na de triage nog een kennismakingsgesprek te hebben met de regiebehandelaar enerzijds voor u om in te schatten of u denkt dat EvenZicht bij u past, anderzijds voor ons om een goede inschatting te maken van wat nodig is en wanneer en hoe we dat kunnen bieden. Dit kennismakingsgesprek vindt plaats via beeldbellen en wordt gevoerd met Tineke van der Veer als regiebehandelaar. De afspraak wordt gepland door Irene Hoekstra.

Zodra het mogelijk is (termijn afhankelijk van de wachtlijst) wordt een intake gepland. Ter voorbereiding van dit gesprek vragen we je een intakeformulier in te vullen, die we je zullen toesturen.

Daarna gaan we aan de slag. De eerste stap is beeldvorming: Wie ben je (geworden)? Hoe zie je je toekomst, waar droom je van? Wat belemmert om te zijn wie je wilt zijn. Welke rol speelt je verleden, Wat zijn de concrete vragen die er liggen?  Dit doen we in één of meer gesprekken en door dingen op papier te zetten, soms uit te tekenen.  Hoelang we samen op pad gaan zal verschillen per persoon. Hiervan wordt een inschatting gemaakt na de eerste beeldvorming. Uiteindelijk maken we samen met jou een behandelplan. Hierin staan de doelen omschreven, de inschatting van de duur en binnen welk (financiele) kader de behandeling zal worden uitgevoerd.

Elk gesprek duurt in principe maximaal 45 minuten.

Om onze kwaliteit te bewaken en de voortgang van de behandeling in de gaten te houden maken we gebruik van vragenlijsten. Hiervoor krijg je als cliënt van EvenZicht een uitnodiging via testmij.nl. Je kunt in ieder geval de volgende vragenlijsten verwachten: de OQ45 aan het begin en het einde van het traject. Deze lijst brengt in kaart welke problemen je ervaart. Door het invullen van deze lijst kunnen we monitoren of er vooruitgang wordt geboekt. De CQI is een instrument waarmee we jouw tevredenheid, jou tops en tips in kaart brengen, zodat we ons kunnen blijven ontwikkelen. Deze lijst krijg je na afsluiting van het traject.

Soms komen we samen tot de ontdekking dat je iets nodig hebt wat we niet kunnen bieden. We gaan dan samen met jou zoeken bij wie je wel terecht kunt. We hebben een netwerk van collegae die we kunnen raadplegen. Hierbij kun je denken aan psychiater, non-verbaal therapeut, CGT-therapeut, haptotherapeut, psychomotorische therapeut, bekkenbodemfysiotherapeut, arts-seksuologen.

Wilt u nog eens nalezen wat u kunt verwachten van de zorg binnen EvenZicht dan kunt dat nalezen bij in deze folder.

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar