Groeien in wie je bent.

Sinds maart 2021 is EvenZicht begonnen met de DagBeleving. De DagBeleving is een deeltijdbehandeling die aangeboden wordt aan cliënten van EvenZicht.

Soms blijkt namelijk dat de individuele therapie, één contact per week niet genoeg is om de doelen die we hebben gesteld te behalen. Je hebt behoefte aan meer, aan doen, bezig zijn, leren van elkaar, aan oefenen met elkaar, aan elkaar spiegelen. Je wilt groeien in wie je bent en. hebt daar ruimte en tijd voor nodig. De DagBeleving van EvenZicht is een plek waar dat kan.

De DagBeleving wordt op dit moment aangeboden op dinsdag, woensdag en donderdag. Hoeveel dagen je kunt aansluiten en op welke manier verschilt per persoon en hangt samen met jouw individuele traject. Samen met de behandelaar van EvenZicht kijk je naar wat wenselijk, nodig en haalbaar is.

Binnen de deeltijdbehandeling (DagBeleving) bieden we naast intensieve behandeling ook een context waarin iemand kan zoeken naar en oefenen met talenten. Hierin wordt nauw samengewerkt met Stichting DagBeleving EvenZicht.

De deeltijdbehandeling biedt de client de gelegenheid om in samenspel met anderen te werken aan wat moeilijk en lastig is.

De deeltijdbehandeling wordt aangeboden in een natuurlijke omgeving van rust en ruimte. Deze context is herstelbevorderend en biedt vele mogelijkheden om te ontdekken wie je als mens mag zijn.

De cliënten volgen een intensief behandeltraject met individuele gesprekstherapie, non-verbale therapie en groepstherapie.

De DagBeleving is een plek waar je op een zingevende manier je dag kunt vullen. Dit betekent aan de slag met én voor elkaar. Met elkaar omdat juist door in contact te zijn met de ander je kan groeien, ontdekken wie je bent en omdat samenwerking kan zorgen voor mooie, nieuwe en onverwachte ontwikkelingen. Voor elkaar omdat we niet een eiland willen zijn maar iets willen bijdragen aan de maatschappij.

De DagBeleving wordt onder andere gefinancierd vanuit de therapieën die tijdens deelname aan deze vorm van deeltijdbehandeling worden aangeboden en vanuit de extra gelden die EvenZicht zelf daarvoor vrij maakt. De DagBeleving is nadrukkelijk geen dagbesteding. Het volgen van diverse therapieën is de kern. De locatie, de activiteiten tussendoor, de begeleiding hierbij (niet gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet) biedt de holding die nodig is om te kunnen profiteren van de therapieën.

Het team van de DagBeleving: Marjette, Isabelle, Anja en Elke

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar