Wachtlijst

EvenZicht heeft op dit moment een wachtlijst van ongeveer 16 weken (mede afhankelijk van de vraag). Neemt u vooral contact met ons op om te horen welke mogelijkheden er op welke termijn voor u zijn.

Onze praktijkondersteuner zal met u bespreken hoe u het beste de periode van wachten kunt overbruggen. Hierbij zullen we u wijzen op gebruik van apps, online-programma’s, lotgenotencontact en zullen we ook e-health modules ter beschikking stellen. Tevens is het bij sggz-trajecten soms mogelijk om alvast ambulante ondersteuning te krijgen vanuit EvenZicht.

Wanneer u de wachttijd toch te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen om te zoeken naar alternatieven.

Helaas geldt voor cliënten van alle zorgverzekering vallend onder Achmea (o.a. Zilveren Kruis) een aanmeldstop voor de rest van 2021, dit i.v.m. financiële afspraken die de verzekeraar met EvenZicht heeft gemaakt. U kunt in afstemming met de afdeling zorgbemiddeling van uw verzekeraar op zoek naar zorgaanbieders die nog wel ruimte voor behandeling hebben.

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar