Wachtlijst

EvenZicht heeft in januari 2022 weer ruimte. Helaas is het voor cliënten van Zilveren Kruis/Achmea en Menzis niet meer mogelijk om een traject bij EvenZicht te starten ivm het door de zorgverzekeraar gehanteerde omzetplafond. U kunt bij uw verzekeraar bij de afdeling zorgbemiddeling vragen om mee te denken over bij wie u dan wel terecht kunt. Voor mensen die elders verzekerd zijn, geldt dat er geen wachtlijst is. U kunt zich dus zeker aanmelden. Wel is het belangrijk dat u zich verdiept in of en welke kosten dit met zich meebrengt.

Zodra u zich heeft aangemeld wordt samen met de praktijkondersteuner een inhoudelijke inschatting gemaakt wanneer u kunt starten. Mocht u om inhoudelijke redenen toch langere tijd moeten wachten dan zal onze praktijkondersteuner met u bespreken hoe u het beste de periode van wachten kunt overbruggen. Hierbij zullen we u wijzen op gebruik van apps, online-programma’s, lotgenotencontact en zullen we ook e-health modules ter beschikking stellen. Tevens is het bij sggz-trajecten soms mogelijk om alvast ambulante ondersteuning te krijgen vanuit EvenZicht.

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar