Wachtlijst

Op dit moment is er bij EvenZicht helaas een wachttijd van 7 maanden. Als u dat wilt kijken we samen met u hoe u de wachttijd het beste kan overbruggen. We kunnen bijvoorbeeld e-health inzetten of een werkboek waar u al mee aan de slag kan gaan. Tevens kan lotgenotencontact helpend zijn. Ook kan het zijn dat we in overleg met u al besluiten tot een intake zodat we een betere inschatting kunnen maken van wat nodig is en u bij het verstrijken van de wachttijd ook direct op een goede manier kunt starten. Tevens bespreken we direct bij aanmelding al de mogelijke kosten die aan een traject verbonden zijn zodat u dat mee kunt nemen in uw overwegingen.

Kortom wachten betekent wat ons betreft niet ‘geen contact’, maar samen zoeken naar wat en hoe dan wel.

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar