Persoonsgegevens

Om een behandeling te kunnen starten hebben we een aantal persoonsgegevens van u nodig. Hiervoor ontvangt u vooraf of tijdens het eerste gesprek een formulier om in te vullen. Belangrijk is het dan dat u zichzelf dan ook kunt identificeren en uw verzekeringsgegevens kunt laten zien.

Binnen EvenZicht gaan alle behandelaren zorgvuldig om met deze gegevens (zie ook het privacyreglement). Vanaf 25 mei 2018 zijn we daarnaast volgens de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG) wettelijk verplicht u uit te leggen waarvoor de persoonsgegevens gebruikt worden: Een aantal persoonsgegevens is nodig om een elektronisch patiëntendossier te kunnen openen. In het dossier wordt het intakeformulier, behandelplan, eventueel door u aangeleverde informatie bewaard. Dit dossier wordt in een beveiligde omgeving bewaard. Uw basis persoonsgegevens worden gebruikt voor het maken van afspraken en versturen van facturen. Uw factuurgegevens worden in een beveiligd administratiesysteem bewaard. Facturen worden zoveel mogelijk digitaal verstuurd. Jaarlijks gaan de financiële gegevens naar een boekhouder voor het opmaken van de jaarrekening en de belastingaangifte.

EvenZicht gebruikt een ‘standaard’ mail. Via dit mailadres kunnen we afspraken maken of niet privacygevoelige informatie delen. Volgens de wetgeving mag via deze mail geen privacygevoelige informatie verstuurd worden. Mocht dit wel nodig zijn dan wordt hiervoor ZIVVER gebruikt, met professionals communiceren we ook via zorgdomein. Verder kan er informatie met u gedeeld worden via het onlinedossiersysteem van EvenZicht. Bij vragen die niet kunnen wachten tot een volgende afspraak en wel privacygevoelig zijn, is het verzoek om te bellen. Een verzoek daartoe mailen of appen zodat u teruggebeld kan worden, is prima.

De gegevens in het dossier worden 20 jaar bewaard. Dit is de officiële wettelijke bewaartermijn voor zorgdossiers. Financiële gegevens worden 7 jaar bewaard, dit is de termijn van de fiscale bewaarplicht.

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar