Kosten

Het zoeken naar oplossingen is investeren in jezelf. Hulp zou een cadeau moeten zijn. Een cadeau kost geld. Soms wordt het door de overheid gezien als een cadeau waar je (gedeeltelijk) recht op hebt, soms moet je het cadeau aan jezelf geven.

1. Hulp als cadeau waar je (gedeeltelijk) recht op hebt:

Als er bij u sprake is van een psychische stoornis waar uw vragen en problemen uit voortkomen dan kunnen de kosten gedeeltelijk vergoed worden. U heeft recht op hulp vanuit de basis ggz, dan wel de specialistische ggz. Voor beiden kunt u bij EvenZicht terecht. Op basis van de intake wordt met u besproken welk traject voor u het meest passend is en wat dit betekent voor de kosten.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u altijd u een doorverwijzing van de huisarts nodig. Deze verwijsbrief moet de volgende persoonsgegevens bevatten: Naam, geboortedatum, BSN, reden verwijzing, verwijzing naar basisggz of specialistische ggz. Voor alle behandelingen geldt dat uw zorgverzekering het eigen risico (€385 of meer) in rekening brengt. De tarieven zijn conform de richtlijnen van de NZa voor basis ggz en specialiste ggz. De hoogte van de vergoeding is daarnaast afhankelijk van het volgende:

Heeft u een budget- of naturapolis, dan wordt de behandeling niet volledig vergoed. Vraag uw zorgverzekeraar voordat u zich aanmeldt altijd hoeveel er wordt vergoed en welke percentage u zelf dient bij te betalen. Bij een restitutie polis wordt de behandeling meestal 100% vergoed en betaalt u dus alleen uw eigen risico. U komt dan niet voor onverwacht hoge kosten te staan en u heeft een vrije keuze voor waar en door wie u behandeld wil worden zowel in de somatische (ziekenhuis) zorg als in de GGZ. De zorgpremie van een restitutie polis is ongeveer €3 tot €5 per maand hoger dan van een naturapolis.

Let op; sommige restitutie polissen vergoeden 100% van het marktconforme tarief en dit is geen volle restitutiepolis! Het marktconforme tarief bestaat niet. Dit tarief wordt door de zorgverzekeraar zelf bepaald en dit betekent dat u nog steeds een deel van de kosten zelf zult moeten bij betalen. U kunt hier meer informatie vinden per zorgverzekeraar over het percentage dat vergoed wordt op basis van de budget polis, natura polis en aanwezige restitutie polis en andere voorwaarden.

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar, kan alleen per 1 januari van een nieuw kalenderjaar. U dient dan vóór 31 december uw zorgverzekering te hebben opgezegd en u heeft t/m 31 januari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Wilt u bij uw huidige zorgverzekeraar blijven maar uw verzekering wijzigen of omzetten naar een restitutie polis, dan kan dit t/m 31 januari.

Let op: niet alle zorgverzekeraars hebben een restitutie polis en niet alle restitutiepolissen vergoeden 100%!

N.B. Mocht de behandeling onverwachts snel stoppen dan wordt een onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

2. Hulp als cadeau dat je jezelf geeft:

Soms is hulp nodig terwijl er geen specifieke psychische problemen zijn die hierbij een rol spelen. Denk aan vastlopen met wie je bent, wilt zijn, seksuele problemen, relatieproblemen, werk gerelateerde problemen. Deze hulp wordt niet vergoed, dit zal een cadeau moeten zijn dat je jezelf of jullie zelf gunt. Per sessie à 45 minuten wordt er € 98,00 euro in rekening gebracht.

Naast hulpverlening kun je ook een beroep op mij doen voor supervisie, scholing, consultatie. Dit is altijd op maat. Inzet gebeurt daarom altijd op basis van een offerte.

No show

Het kan voorkomen dat.u verhinderd bent voor een afspraak. Graag hoor ik dit uiterlijk 24 uur van te voren, dan zal ik geen kosten in rekening brengen. Gebeurt dit later dan zal ik € 25,00 in rekening brengen.

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar