Kosten

Het zoeken naar oplossingen is investeren in jezelf. Hulp zou een cadeau moeten zijn. Een cadeau kost geld. Soms wordt het door de overheid gezien als een cadeau waar je (gedeeltelijk) recht op hebt, soms moet je het cadeau aan jezelf geven.

1. Hulp als cadeau waar je recht op hebt

Als er bij u sprake is van een psychische stoornis waar uw vragen en problemen uit voortkomen dan kunnen de kosten gedeeltelijk vergoed worden. U heeft recht op hulp vanuit de basis ggz, dan wel de specialistische ggz. Voor beiden kunt u bij EvenZicht terecht. Op basis van de intake wordt met u besproken welk traject voor u het meest passend is en wat dit betekent voor de kosten.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u altijd u een doorverwijzing van de huisarts nodig. Deze verwijsbrief moet de volgende persoonsgegevens bevatten: Naam, geboortedatum, BSN, reden verwijzing, verwijzing naar basisggz of specialistische ggz. Voor alle behandelingen geldt dat uw zorgverzekering het eigen risico (€385 of meer) in rekening brengt. De tarieven zijn conform de richtlijnen van de NZa.

Vanaf 2022 wordt er in Nederland gewerkt met het zorgprestatiemodel. een nieuwe manier van financiering, met als doel meer duidelijkheid rondom de facturatie en snellere facturatie (streven is per maand). Het is zinvol om de folder goed te lezen zodat u goed begrijpt hoe deze nieuwe manier van financieren werkt.

Het zorgprestatiemodel betekent ook dat er vanaf 2022 gewerkt gaat worden met tarieven per consult per type behandelaar. Welke kosten in rekening worden gebracht is dus afhankelijk van wat wij samen afspreken t.a.v. de invulling van uw behandeling (wie is wanneer en hoevaak betrokken). Welk deel van de kosten u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw verzekering. Daarom is het belangrijk dit altijd na te vragen bij uw verzekering. De tarieven verschillen per consult per behandelaar en zijn landelijk vastgesteld en kunt u vinden in deze link.

EvenZicht heeft per 1 januari 2024 – met in achtneming van de wachtlijst – ruimte voor cliënten die verzekerd zijn bij:

NB volledige vergoeding betekent dat de factuur naar uw verzekeraar gaat, u krijgt alleen een factuur van uw verzekeraar voor uw eigen risico. Het eigen risico moet ten alleen tijde door uzelf als client worden betaald. Ook de no show (zie hieronder) is altijd voor eigen kosten.

Aanmeldstop Menzis en Zilveren Kruis/Achmea

Helaas is het voor EvenZicht niet meer mogelijk om cliënten van Menzis en Zilveren Kruis of één van hun dochters te helpen. Dit omdat EvenZicht de door Menzis en Zilveren Kruis toegekende omzetplafonds voor 2024 met de behandeling van de huidige cliënten al heeft bereikt. Bent u bij Menzis, Zilveren Kruis of één van hun dochters verzekerd, dan zult u contact op moeten nemen met zorgbemiddeling en zullen zij u informeren over andere mogelijkheden voor 2024.

Uiteraard Is het mogelijk om u voor 2025 op de wachtlijst te plaatsen. Wij zullen dan einde van het jaar contact met u opnemen over de termijn waarop u kunt starten.

Als u communiceert met de zorgverzekeraar over EvenZicht, is het belangrijk om hierbij de juiste agb-code (een soort identificatienummer van onze instelling) te noemen: 22221249.

2. Hulp als cadeau dat je jezelf geeft

Soms is hulp nodig terwijl er geen specifieke psychische problemen zijn die hierbij een rol spelen. Denk aan vastlopen met wie je bent, wilt zijn, seksuele problemen, relatieproblemen, werk gerelateerde problemen. Deze hulp wordt niet vergoed, dit zal een cadeau moeten zijn dat je jezelf of jullie zelf gunt. Voor seksuologische hulp wordt per individuele sessie à 45-60 minuten € 100,00 in rekening gebracht. Uiteraard kun je ook samen met je partner komen , dan wordt per sessie €150,00 euro in rekening gebracht. De duur van deze sessies is maximaal 1,5 uur.

Voor hulp bij werkgerelateerde problemen wijzen we u op de mogelijkheden die EvenZicht Professional biedt.

Naast hulpverlening kun je ook een beroep op mij doen voor supervisie, scholing, consultatie. Dit is altijd op maat. Inzet gebeurt daarom altijd op basis van een offerte.

No Show

Het kan voorkomen dat.u verhinderd bent voor een afspraak. Graag horen wij dit uiterlijk 24 uur van te voren, dan zullen er geen kosten in rekening brengen. Gebeurt dit later dan wordt er €40,00 in rekening gebracht. U ontvangt hiervan een aparte factuur. Deze factuur dient u zelf te betalen.

Financiering

EvenZicht probeert meer te zijn dan een GGZ-instelling. Er wordt door ons niet alleen diagnostiek en behandeling geboden. Het breder kijken vraagt meer. Het vraagt onder andere om inzet van mensen die zich richten op begeleiding en ondersteuning, activering. Dat betekent dat niet alles wat we doen vergoed wordt uit de zorgverzekeringswet. We proberen dat op te vangen door zo efficiënt mogelijk te werken en met minder financieel resultaat genoegen te nemen. De zorg voor cliënt staat voorop. Financiering komt op de tweede plaats. EvenZicht maakt waar nodig en mogelijk zelf de extra gelden vrij. EvenZicht is een platte organisatie met zo min mogelijk overhead, waardoor er ruimte is voor inzet van functionarissen die niet declarabel zijn binnen de zorgverzekeringswet. Ook wordt een deel gefinancierd vanuit de WMO. Tenslotte is er een stichting opgericht (www.DagBeleving-EvenZicht.nl), die ondersteuning door derden, zoals bedrijven en instellingen die het belang van GGZ inzien en daar een bijdrage aan willen leveren ontvangt  en waar vrijwilligers zich inzetten waardoor net dat beetje meer mogelijk wordt. 

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar