Kosten

Het zoeken naar oplossingen is investeren in jezelf. Hulp zou een cadeau moeten zijn. Een cadeau kost geld. Soms wordt het door de overheid gezien als een cadeau waar je (gedeeltelijk) recht op hebt, soms moet je het cadeau aan jezelf geven.

1. Hulp als cadeau waar je (gedeeltelijk) recht op hebt:

Als er bij u sprake is van een psychische stoornis waar uw vragen en problemen uit voortkomen dan kunnen de kosten gedeeltelijk vergoed worden. U heeft recht op hulp vanuit de basis ggz, dan wel de specialistische ggz. Voor beiden kunt u bij EvenZicht terecht. Op basis van de intake wordt met u besproken welk traject voor u het meest passend is en wat dit betekent voor de kosten.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u altijd u een doorverwijzing van de huisarts nodig. Deze verwijsbrief moet de volgende persoonsgegevens bevatten: Naam, geboortedatum, BSN, reden verwijzing, verwijzing naar basisggz of specialistische ggz. Voor alle behandelingen geldt dat uw zorgverzekering het eigen risico (€385 of meer) in rekening brengt. De tarieven zijn conform de richtlijnen van de NZa. Afhankelijk van je vraag zal met je worden besproken of de behandeling zal plaatsvinden binnen de basis ggz of binnen de specialistische ggz. De tarieven en dus de eventuele kosten verschillen:

Voor basis ggz worden de volgende tarieven gehanteerd:

De BasisGGz maakt daarvoor gebruik van zogenoemde patiëntprofielen.
Deze patiëntprofielen zijn in te delen in vier zorgpakketten: basisggz middel, kort, intensief en chronisch. Per zorgpakket geldt een verschillend aantal behandelminuten en bijbehorend tarief.
De factuur wordt na afloop van de behandeling ingediend bij je zorgverzekeraar. Die betaalt ons dan de vergoeding.

Wanneer je wel een intake hebt gehad, maar geen vervolgbehandeling of wanneer vroegtijdig blijkt dat je klachten beter behandeld kunnen worden binnen de Gespecialiseerde GGZ, dan worden kosten voor een ‘onvolledig behandeltraject’ in rekening gebracht. Dat geldt ook wanneer er geen sprake blijkt van een diagnose volgens de DSM-classificatie.

CodePrestatieMaximumtarief NZa *
180001Kort€ 522,13
180002Middel€ 885,01
180003Intensief€ 1.434,96
180004Chronisch€ 1.380,49
180005Onvolledig behandeltraject€ 228,04

Voor de specialistische ggz verschillen de tarieven per classificatie. Dit is terug te vinden via de volgende link: specialiste ggz.

De hoogte van de vergoeding is daarnaast afhankelijk van het volgende:

Let op; sommige polissen vergoeden 100% van het marktconforme tarief waarmee de indruk gewekt wordt dat u geen extra kosten heeft naast de eigen bijdrage. Echter, dit is niet correct. Het marktconforme tarief bestaat namelijk niet. Dit tarief wordt door de zorgverzekeraar zelf bepaald en komt niet altijd overeen met het NZa tarief. Dit betekent dat u dan nog steeds een deel van de kosten zelf zult moeten bij betalen. U kunt hier meer informatie vinden per zorgverzekeraar over het percentage dat vergoed wordt op basis van de budget polis, natura polis en aanwezige restitutie polis en andere voorwaarden.

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar, kan alleen per 1 januari van een nieuw kalenderjaar. U dient dan vóór 31 december uw zorgverzekering te hebben opgezegd en u heeft t/m 31 januari de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Wilt u bij uw huidige zorgverzekeraar blijven maar uw verzekering wijzigen of omzetten naar een restitutie polis, dan kan dit t/m 31 januari.

Let op: niet alle zorgverzekeraars hebben een restitutie polis en niet alle restitutiepolissen vergoeden 100%!

N.B. Mocht de behandeling onverwachts snel stoppen dan wordt een onvolledig behandeltraject in rekening gebracht.

2. Hulp als cadeau dat je jezelf geeft:

Soms is hulp nodig terwijl er geen specifieke psychische problemen zijn die hierbij een rol spelen. Denk aan vastlopen met wie je bent, wilt zijn, seksuele problemen, relatieproblemen, werk gerelateerde problemen. Deze hulp wordt niet vergoed, dit zal een cadeau moeten zijn dat je jezelf of jullie zelf gunt. Per individuele sessie à 45 minuten wordt er € 98,00 euro in rekening gebracht. Uiteraard kun je ook samen met je partner komen (bijv. bij seksuologische vragen of relationele vragen), dan wordt per sessie €150,00 euro in rekening gebracht. De duur van deze sessies is maximaal 1,5 uur.

Naast hulpverlening kun je ook een beroep op mij doen voor supervisie, scholing, consultatie. Dit is altijd op maat. Inzet gebeurt daarom altijd op basis van een offerte.

No show

Het kan voorkomen dat.u verhinderd bent voor een afspraak. Graag hoor ik dit uiterlijk 24 uur van te voren, dan zal ik geen kosten in rekening brengen. Gebeurt dit later dan wordt er €30,00 in rekening gebracht. U ontvangt hiervan een aparte factuur.

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar