Raad van Toezicht

EvenZicht is actief in de zorgsector en wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur. EvenZicht houdt zich aan de Governancecode Zorg. Daarom is in juni 2021 bij EvenZicht een Raad van Toezicht geïnstalleerd.

Conform de Governancecode Zorg is de Raad van Toezicht (RVT) verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RVB) en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. Daarnaast fungeert de RVT als klankbord, adviseur en sparringpartner van de RVB.

De RVT bestaat uit drie leden:

Dr. Ennema is is anesthesioloog (niet meer praktiserend maar nog wel BIG geregistreerd) en SCEN-arts. Dhr. Ennema heeft jarenlang ervaring als bestuurslid van verschillende gremia, m.n. op medisch gebied. Daarbij is hij vele jaren bestuurder geweest van een maatschap en van een vakgroep. Hij heeft managementcursussen gedaan in het UMCU en Isala Zwolle.

Mr. Van den Broek is bestuurssecretaris bij de Kamer van Koophandel. Hij heeft als (bedrijfs)jurist gewerkt voor diverse profit en not for profit organisatie. Voordat hij bestuurssecretaris werd bij de Kamer van Koophandel Nederland was hij directeur bestuurlijke en juridische zaken (secretaris Raad van Bestuur) van Philadelphia Zorg. Naast zijn juridische opleiding heeft hij diverse opleidingen gevolgd op het vlak van governance, besturing en organisatie-inrichting.

Mw. van de Pol is werkzaam als regisseur Woonzorgconcern IJsselheem en zelfstandig adviseer in zorg en welzijn. Ze is een ervaren manager in de zorg. Ze heeft ervaring in de gehandicaptenzorg, GGZ, ziekenhuis en ouderenzorg. Ook heeft zij verandertrajecten begeleid, met name gericht op het verminderen van de regeldruk en het verhogen van de regie van de cliënt en zorgmedewerker. Naast haar opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening heeft zij diverse managementopleidingen afgerond.

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar