Kennis & Kunde

Voor jou zetten we natuurlijk al onze kennis én kunde in. Kennis omdat elk mens het beste verdient, kunde omdat een mens meer is dan zijn feiten, vragen en problemen. Dit betekent dat afhankelijk van jouw vraag je één van ons kunt ontmoeten. Wie dat zal zijn, bepalen we na de kennismaking. Uiteraard kun je ook zelf je voorkeur aangeven.

Kennis verzamelen wij door het volgen van gecertificeerde trainingen, door het bijhouden van literatuur, door ons te verdiepen in diverse, liefst wetenschappelijk onderbouwde, methodieken. Onze kunde bouwen we op door in contact te zijn met de ander, met jou. Juist dan gaat kennis leven, wordt het bijzonder, creatief en uniek.

EvenZicht is in bezit van een kwaliteitsstatuut GGZ.

Kennis

De methodieken die binnen EvenZicht gebruikt worden, kenmerken zich door enerzijds wetenschappelijke onderbouwing en anderzijds de ruimte die ze geven om aan te sluiten bij wie je bent. Luisterend naar jouw verhaal, zoeken we naar de meest passende methode, daar waar nodig worden ze gecombineerd. Methodieken waarin wij bekwaam zijn, zijn:

Daar waar mogelijk wordt er binnen EvenZicht gebruik gemaakt van e-health programma’s (Minddistrict).

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar