Contact

Evenzicht is via de mail en op maandagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 06-14879172.
Op dat moment kunt u uw vragen stellen aan Irene Hoekstra. Zij is de praktijkondersteuner van EvenZicht. Ook kunt u natuurlijk ten allen tijde een mail sturen via info@evenzicht.nl. Beantwoording van de mail gebeurt z.s.m. maar zeker op bovenstaande dagdelen.

Waarneming: gedurende vakantie en ziekte wordt vervanging in de praktijk geregeld. Mocht hiervan sprake zijn dan wordt u hierover persoonlijk, via de mail of tijdens het telefonisch contact met de praktijk geïnformeerd.

Crisis: Mocht er sprake zijn van een crisis dan kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts. De huisarts kan u verwijzen naar de crisisdienst.

Adres:
Hogeweg 25  8131 RJ  Wijhe.

Via openbaar vervoer is de Hogeweg het beste te bereiken via station Raalte waar je een OV-fiets kunt huren. Het is dan 4 km fietsen. Ook is het mogelijk om tegen vergoeding gebruik te maken van de breng/haalservice. Hierover kun je contact op nemen met Irene Hoekstra.

 

 

Corona-alert!

Ook binnen EvenZicht willen we ons steentje bijdragen aan het terugdringen van het Corona virus. Tegelijkertijd willen we de beste zorg blijven bieden. We mogen elkaar volgens het nieuwe beleid blijven zien. Tegelijkertijd willen we ook kijken hoe ook wij kunnen bijdragen aan het minimaliseren van alle bewegingen. Daarom hanteren we op basis van de huidige richtlijnen het volgende beleid: voor de gesprekken geldt in principe beeldbellen tenzij jij dat niet kunt of niet wilt. Dan ben je van harte welkom op locatie. Uiteraard met in achtneming van alle maatregelen.
Voor de afspraken met de non-verbaal therapeuten worden in overleg met jou zo nodig afspraken op maat gemaakt. Ook hier geldt dat we goede en verantwoorde zorg blijven leveren.

Kortom van het annuleren van consulten is geen sprake! We vinden het juist belangrijk dat we samen kunnen doorgaan op de manier die bij je past.

En natuurlijk: bij Corona gerelateerde klachten kunnen we elkaar niet live zien maar kun je de afspraak via beeldbellen door laten gaan of (liefst zo tijdig mogelijk) annuleren.

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar