Vat van Zelfwaardering

Vat van Zelfwaardering is een op zichzelf staand psychologisch model voor gedragsverandering. Het is ontwikkeld door Dr. Gertjan van Zessen, psycholoog en seksuoloog NVVS, als nieuw behandelmodel voor mensen met taaie gedragsverslavingen. Inmiddels wordt de methode ingezet bij een breed scala aan psychische, psychiatrische en psychosociale problematiek. Het doel van het model is mensen te helpen in het opbouwen van een hogere zelfwaardering, waardoor zij:

Dit zijn grote veranderingen die met een ogenschijnlijk eenvoudig denkmodel en via simpele huiswerkopdrachten bereikt kunnen worden. Kern van de methode is dat zelfwaardering – een positieve in plaats van een veroordelende relatie met jezelf – cruciaal is voor het bereiken en behouden van gedragsverandering. De zelfwaardering wordt versterkt door concrete, kleine, haalbare ervaringen op te zoeken die een klein beetje tevredenheid opleveren. Er wordt niet gestreefd naar intense positieve ervaringen, het gaat om de frequentie en de systematiek: mensen wordt geleerd regelmatig en duurzaam kleine zelfbelonende activiteiten en gedachten op te zoeken, waardoor er een andere mindset ontstaat. Als de zelfwaardering toeneemt, verandert de samenstelling van het ik. Als het niveau van de positieve eigenwaarde in het vat stijgt, moet het kritische, tekortgekomen, destructieve deel van het ik kleiner worden: het vat van zelfwaardering heeft altijd 100% volume. Waar eigenwaarde zit, kan geen leegte zitten en omgekeerd.

Vat van zelfwaardering is ondanks de indruk van eenvoud géén zelfhulpmethode. Het is een techniek die gebruikt kan worden door psychotherapeuten, trainers en coaches, die er specifiek in geschoold moeten zijn. Het model kan individueel en in een relatie (‘twee communicerende vaten’) ingezet worden.

Een behandeling met dit model is licht, constructief, toekomstgericht en concreet. Het model past in de trend van de positieve psychologie, waarin gestreefd wordt naar het versterken van wat goed gaat, en minder op het analyseren en interpreteren van wat tegenzit. Het model is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek naar effectiviteit wordt uitgevoerd in samenwerking met de Open Universiteit. Vat van zelfwaardering mag alleen worden aangeboden door gecertificeerde professionals. Binnen EvenZicht geldt dit voor Tineke van der Veer – Mikkers.

Meer lezen? Hier een link naar boeken over het ‘vat van zelfwaardering’.

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar