Unieke mensen, unieke hulpverleners

EvenZicht is een praktijk waarin de mens voorop staat: wie jij bent en wil zijn. Iedereen die werkzaam is binnen EvenZicht wil jou als mens leren kennen. Classificaties en diagnoses zijn voor ons slechts een middel om jou tot je recht te doen komen.

Samen met jou of jullie zoeken we naar nieuwe wegen, niet per se de gebaande paden. Niet zozeer procedures maar eerder ‘out of the box’. Net even anders, want jij bent anders, uniek. En natuurlijk zetten we daarvoor al onze kennis én kunde in.

EvenZicht is een praktijk die in 2016 is gestart door Tineke van der Veer – Mikkers. De ambitie van EvenZicht is om op maat te werken, te zoeken naar unieke antwoorden passend bij jou. Dit kun je als hulpverlener niet alleen. Immers ook als hulpverlener heb je sterke en zwakke kanten. Daarom wordt binnen EvenZicht voortdurend gezocht naar samenwerking met andere hulpverleners om zo te komen tot een optimaal hulpverleningsaanbod. Sommige hulpverleners werken als behandelaar binnen EvenZicht, sommigen erbuiten. Ook met therapeuten wordt zoveel mogelijk de samenwerking opgezocht. Zo komen we nog beter tot een antwoord op maat, een hulpverleningsaanbod dat zich niet alleen richt op denken maar ook op doen. 

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar