Relatietherapie

Relatietherapie, ook wel systeem therapie genoemd, is een vorm van therapie die poogt een stagnerende relatie tussen twee mensen te verbeteren.

Naar relatietherapie kan gegrepen worden wanneer problemen binnen de relatie of het gezin ernstig zijn, of de draagkracht van een of meer gezinsleden te boven gaan. De problemen kunnen in de relationele sfeer liggen tussen partners onderling, of tussen ouders en kinderen, maar problemen kunnen ook individueel van aard zijn.

Emotie als ingang

Relatietherapieën leunden van oudsher op cognitieve gedragstherapie. Partners kregen communicatievaardigheden aangereikt, zodat ze beter met elkaar kunnen omgaan. Dat helpt wel, maar de terugval is groot, na verloop van tijd steekt de relatiestress weer de kop op. Communicatietechnieken helpen in omgaan met collega’s of vrienden, maar in liefdesrelaties schieten ze tekort. In een relatie lopen de (negatieve) emoties vaak hoog op. Dat is lastig, maar ook begrijpelijk want de ander is zo belangrijk dat men die niet kwijt wil raken.

Binnen Evenzicht bieden we EFT aan bij relatieproblemen.

EFT is een effectieve vorm van relatietherapie en staat voor Emotionally Focused Therapy. Als jullie mijlenver van elkaar verwijderd lijken, is EFT relatietherapie een krachtige en bewezen methode om de verbondenheid in jullie relatie weer terug te vinden en te behouden. EFT richt zich op de onderlinge communicatie en daarbij is het gericht op de onderliggende emoties en behoeftes van jou en je partner.

Met deze methode leer je steeds beter je eigen en elkaars gevoelens, behoeftes en angsten te begrijpen. Een belangrijk onderdeel van EFT Relatietherapie is het onderzoeken en doorbreken van de (negatieve) interactiepatronen die in jullie relatie zijn ontstaan. Jullie leren tijdens de therapie hier inzicht in te krijgen. Ook leren jullie om steun en begrip bij elkaar te vragen en vanuit hier een solide basis te creëren van waaruit jullie samen verder kunnen.

Onder invloed van de Canadese Sue Johnson is relatietherapie sinds 2013 aan verandering onderhevig. Ze is grondlegger van de succesvolle emotionally focused couple therapy ofwel EFT. EFT is gebaseerd op de gedachte dat liefde een evolutionair belangrijke hechtingsband is, waarbij we zeker willen weten dat de ander er voor ons zal zijn. De basis is de hechtingstheorie van de Britse psychiater John Bowlby (1907-1990). Die theorie stelt dat niemand is gemaakt om alleen te zijn. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is.

Sue Johnson heeft jarenlang onderzoek gedaan naar echtparen en heeft gezocht naar een effectieve manier om de verbinding te herstellen of te verbeteren. Zij heeft die inzichten bijeen gebracht in EFT, dat inmiddels de best onderzochte en bewezen effectieve relatietherapie is. Zij maakte EFT toegankelijk voor het grote publiek in haar eerste boek, Houd me vast, dat een wereldwijde bestseller is. In het voorjaar van 2014 verscheen haar tweede boek, Laat me niet los.

Binnen Evenzicht wordt door Maya Wiegers relatietherapie gegeven door middel van EFT.  EFT relatietherapie is erop gericht om uit de negatieve interactiecirkel te stappen, het onderliggende vertrouwen in elkaar en de emotionele verbinding te herstellen of te verbeteren en op een open en flexibele manier met elkaar problemen op te lossen. 

Voor relatietherapie wordt per consult van maximaal 1,5 uur €150,00 in rekening gebracht.

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar