Informatie

Geen enkele vraag heeft een pasklaar antwoord. Elk antwoord is afhankelijk van wie jij bent en wat jij wilt. Samen zoeken we naar unieke antwoorden en krijgen zo zicht op wie je mag zijn. Het kan helpen om hierbij gebruik te maken van algemene informatie, boeken en wetenschappelijk onderzoek. Graag deel ik dit met jullie:

– De WHO (Standards for Sexuality Education in Europe. A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists. Keulen: WHO Regional Office for Europe and BZgA. 2010) omschrijft seksualiteit, seksuele gezondheid en seksuele rechten als volgt:

Seksualiteit is een centraal aspect van het leven van de mens. Het omvat seks, genderidentiteit en –rollen, seksuele oriëntatie, erotiek, plezier, intimiteit en voortplanting. Seksualiteit wordt ervaren en vormgegeven in gedachten, fantasieën, verlangens, overtuigingen, attituden, waarden, gedrag, handelingen, rollen en relaties. Hoewel seksualiteit al deze dimensies kan omvatten, worden deze niet altijd ervaren of vormgegeven. Seksualiteit wordt beïnvloed door de interactie van biologische, psychologische, sociale, economische, politieke, ethische, wettelijke, historische, religieuze en spirituele factoren.

Seksuele gezondheid is een met seksualiteit verbonden toestand van fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal welzijn. Seksuele gezondheid is dus meer dan alleen de afwezigheid van ziekte, disfunctie of zwakte. Seksuele gezondheid vereist een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties. Seksuele gezondheid vereist ook het mogen en kunnen aangaan van plezierige en veilige seksuele ervaringen; zonder dwang, discriminatie en geweld. Om seksuele gezondheid te bereiken en te behouden, moeten de seksuele rechten van alle personen worden gerespecteerd, beschermd en gerealiseerd.

De belangrijkste rechten van het individu zijn (WHO, 2010):

– Hoe wordt in Nederland tegen seksualiteit aangekeken, seksualiteit beleefd?
Rutgers heeft in 2017 een onderzoek laten doen naar de seksuele gezondheid in Nederland. De bevindingen worden in een uitgebreid rapport beschreven.

– De waarde van fantasie in je seksuele relatie
Esther Perel vertelt in haar boek ‘Erotische intelligentie’ de toegevoegde waarde van fantasie in je seksuele relatie

– Voor mensen die geloven lijkt het soms nog lastiger om seksualiteit bespreekbaar te maken. Graag help ik je hierbij.
Marc Angenent geeft in het boek ‘Zintimiteit‘ concrete handvatten om als stel mee aan de slag te gaan.

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar