Voor jullie omdat jullie vastlopen in je relatie en hierbij wel hulp kunnen gebruiken.

Elke relatie kent haar eigen problemen en uitdagingen. Dat is heel normaal en zelfs gezond; jullie zijn tenslotte twee verschillende mensen. Worden de problemen steeds groter en zwaarder, duren ze al lange tijd en komen jullie er samen niet meer uit? Dan is relatietherapie wellicht de oplossing.

Vaak speelt er namelijk veel meer dan alleen aan de oppervlakte zichtbaar is. In plaats van te oordelen of in de aanval te gaan, maken we de dieperliggende laag zichtbaar en gaan we hiermee aan de slag. Het effect: wederzijds begrip, veiligheid, emotionele verbinding en warmte. Er ontstaat weer lucht en ruimte voor jullie om écht samen te zijn.

Juist mensen die veel van elkaar houden, kunnen elkaar kwetsen en emotioneel raken. Vaak gebeurt dit uit angst om de ander kwijt te raken. Ook komt het regelmatig voor dat gevoelens van wederzijds respect en waardering ontbreken. ‘EFT voor stellen’ onderzoekt deze onderliggende emoties, vastgeroeste patronen en het effect daarvan. Pijnlijke zaken worden besproken en de therapie ondersteunt jullie om daar open en eerlijk met elkaar over te praten. Je leert je partner én jezelf veel beter kennen.

Herken jij onderstaande gevoelens?

Binnen Evenzicht wordt door Maya Wiegers relatietherapie gegeven door middel van EFT.  EFT relatietherapie is erop gericht om uit de negatieve interactiecirkel te stappen, het onderliggende vertrouwen in elkaar en de emotionele verbinding te herstellen of te verbeteren en op een open en flexibele manier met elkaar problemen op te lossen. 

Voor relatietherapie wordt per consult van maximaal 1,5 uur €150,00 in rekening gebracht.

arrow-right arrow-left facebook twitter linkedin help_outline paper calendar